Zosterophyllum myretonianum

Zosterophyllum myretonianum